Oferta formativa

Música per a tothom

de 4 a 6 anys

Jardí artístic

Espai educatiu pioner per viure i experimentar tots els vessants de l’expressió artística (música, dansa, teatre i arts plàstiques) d’una manera lúdica i creativa.

de 6 a 12 anys

Formació bàsica

Creativitat i instrument

de 6 a 99 anys

Música a mida

L’alumne escull lliurement les assignatures que vol cursar: especialitats, conjunts, formacions grans.

Diversitat funcional i transtorn de l'espectre autista

Musicoteràpia per a infants amb necessitats educatives especials

Sessions de musicoteràpia individuals, grupals i/o amb la participació de familiars, que busquen fer de la música una manera d'acompanyar els infants al llarg del seu procés de creixement i aprenentatge, per tal de desenvolupar el seu potencial i cobrir necessitats físiques, cognitives, socials i emocionals.

Vull ser professional

Cicle mitjà de música moderna

Pla de formació intensiu de música moderna per a aquells alumnes que volen preparar-se per accedir al pregrau universitari de música El Trampolí.

El Trampolí

El Trampolí facilita l’accés als estudis de grau universitari de música dels itineraris d’interpretació, pedagogia, sonologia, musicologia, direcció, composició i gestió. Es tracta de l’únic pregrau universitari validat per l’Escola Superior de Música de Catalunya i l’ofereix l’Escola de Música Moderna de Girona

Cicle mitjà de música moderna

Pla de formació intensiu de música moderna per a aquells alumnes que volen preparar-se per accedir al pregrau universitari de música El Trampolí.

Es tracta d’un mòdul integral, pràctic i teòric, que s’adapta a les necessitats concretes dels qui volen aprofundir en els estudis de música moderna.

Consta de tres assignatures: Instrument principal, Llenguatge musical, Conjunt instrumental (combo o segon instrument). Si l’instrument principal escollit és rítmic o melòdic el secundari ha de ser harmònic i igualment a la inversa.

Pregrau universitari

El Trampolí

Què fem

El Trampolí facilita l’accés als estudis de grau universitari de música dels itineraris d’interpretació, pedagogia, sonologia, musicologia, direcció, composició i gestió. Es tracta de l’únic pregrau universitari validat per l’Escola Superior de Música de Catalunya i l’ofereix l’Escola de Música Moderna de Girona.

Currrículum formatiu

Els cursos són de 40 crèdits ECTS – 1.000 hores, de les quals 280 presencials. Són presencials les sessions lectives, les audicions, les classes magistrals, els seminaris i totes les acti- vitats formatives programades.