Inscripcions

Curs 2018/2019

Matrícula oberta

Secretaria

Horari d’atenció:

Matins: de dimarts a divendres d’ 11:00h a 14:00h

Tardes: de dilluns a divendres de 16:00h a 20:00h

Simulador matrículaFORMULARI D’INSCRIPCIÓ

 

En període ordinari d’inscripció rebreu un correu amb l’horari assignat i els passos per formalizar la matrícula.
Fora dels períodes ordinaris d’inscripció (maig-setembre) us atendrem l’abans possible.
Matricular-se implica acceptar la normativa escolar de funcionament (vegeu pestanya Documents Escolars del web).

DADES PERSONALS


Escola on estudia (en cas d'estar escolaritzat)*DADES BANCÀRIES

Dades del tutor legal (si l'alumne és menor d'edat)

Dades del tutor legal 2 (si l'alumne és menor d'edat)

Programa que vols cursar
Assignatures que vols cursar

Indica disponibilitat horària (opció predilecta)

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres

Conjunt/s instrumentals que vols cursar

Formació gran en què vols participar

Inscripció

Prova aptitud El Trampolí

Inscripció

Prova aptitud Taller de Musicals