Plaça dels Jurats 1, Girona | 972 66 48 30 | emmg@emmg.info
Escola de música moderna de Girona

Model educatiu

Facilitem l’accés a la pràctica musical a totes les edats, acompanyant-ne els interessos formatius i expressius.

Estem compromesos amb la qualitat educativa i entenem l’art com un àmbit de socialització i de gaudi al servei de les persones, col·lectius i agents culturals.

 

Liderem l’ensenyament de les músiques actuals a les comarques gironines i som una institució clau a l’espai cultural català transfronterer.

Actualitzem permanentment la nostra oferta formativa i estem activament vinculats amb la vida cultural i social de la ciutat i de les comarques gironines.

Espais

Xarxa de centres cívics