Plaça dels Jurats 1, Girona | Plaça de Sant Pere 20, Girona | Carrer Sant Antoni 1, Salt | 682 483 088 | emmg@emmg.info
Escola de música moderna de Girona

Model educatiu

Facilitem l’accés a la pràctica musical a totes les edats, acompanyant-ne els interessos formatius i expressius.

Estem compromesos amb la qualitat educativa i entenem l’art com un àmbit de socialització i de gaudi al servei de les persones, col·lectius i agents culturals.

Liderem l’ensenyament de les músiques actuals a les comarques gironines, on hem esdevingut una institució clau per l’abast de les activitats socioeducatives que duem a terme.

Actualitzem permanentment la nostra oferta formativa i estem activament vinculats amb la vida cultural i social de la ciutat i de les comarques gironines.

Espais