Plaça dels Jurats 1, Girona | Plaça de Sant Pere 20, Girona | Carrer Sant Antoni 1, Salt | 682 483 088 | emmg@emmg.info

Manel Vega

Baix elèctric - Contrabaix - Llenguatge - Harmonia - La Moderna Big Band

 

Comença els seus estudis musicals als 14 anys de forma autodidacta, completant la seva formació al Taller de Músics del 1982 al 1986. Forma part de la primera promoció d’alumnes del Programa d’Estudis del Taller, juntament amb Marc Miralta, Perico Sambeat, Iñaki Salvador, Joan Monné i Vicenç Solsona, entre d’altres. Des de 2009 és titulat Superior de Música Moderna i Jazz per l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

Inicia l’activitat com a docent de baix elèctric al Taller de Músics. També participa a la creació de l’escola de Música Moderna Blue Train de Sabadell el 1987.

Ha dut a terme una intensa activitat com a músic de sessió, compositor i productor amb tota mena d’artistes i estils musicals al llarg dels seus 30 anys de carrera professional. Ha col·laborat amb artistes com Luis Aguilé, Dyango, Joan Díaz, Alfons Carrascosa, Marc Miralta, John Zorn, Jaume Sisa, Gerard Quintana, Toti Soler, Marc Ayza o Martí Serra, a més de la Big Band del Taller de Músics i l’Orquestra Selvatana. Ha tocat amb Jordi Batiste, El Pont d’Arcalis, Mamadou Diabate, Sílvia Pérez Cruz, Elisabeth Raspall, Parrita, Xavi Lloses, Albert Pla, Jordi Bonell, David Xirgu, Aldo Caviglia, Laura Simó, Jordi Matas, Víctor de Diego o Jorge Pardo.

L’any 1997 reprèn l’activitat docent a Vidreres, Figueres i Girona. Des de 2006 treballa també com a professor i dinamitzador musical a Anglès.