Francesc Ubanell

Cap d'estudis, coordinador El Trampolí, guitarra, combo, llenguatge, harmonia
Brief info

guitarra elèctrica, combo