Plaça dels Jurats 1, Girona | 972 66 48 30 | emmg@emmg.info

Francesc Ubanell

Cap d'estudis, coordinador El Trampolí, guitarra, combo, llenguatge, harmonia
Brief info

guitarra elèctrica, combo