Plaça dels Jurats 1, Girona | Carrer Sant Antoni 1, Salt | 682 483 088 | emmg@emmg.info

Francesc Ubanell

Cap d'estudis - Coordinador El Trampolí - Guitarra - Combo - Llenguatge - Harmonia