Plaça dels Jurats 1, Girona | Carrer Sant Antoni 1, Salt | 972 66 48 30 | 682 483 088 | emmg@emmg.info

Àlex Carbonell

Piano, llenguatge musical
Brief info

piano, combo