Període d'inscripció tancat. Per a més informació, contacteu-nos via correu electrònic.

Prova aptitud El Trampolí

El Trampolí és una oferta educativa innovadora preparatòria de les proves d’accés als estudis universitaris de música. És un programa formatiu intensiu, estructurat en dos nivells i que dóna resposta a totes les especialitats: Interpretació, Pedagogia, Sonologia, Composició, Direcció, Musicologia i Producció i gestió. El programa curricular i els continguts han estat elaborats per l’EMMG amb el suport de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)

PDF

El Trampolí

PDF
Prova d’aptitud El Trampolí 2018-19
PDF
Preguntes freqüents sobre els estudis superiors de música

DADES PERSONALS


Dades del tutor legal (si l'alumne és menor d'edat)

Formació de l'alumne


ESOBATXILLERATFPAccés universitari majors de 25Grau Universitari


No

Altres dades d'interés