Documents escolars

[PDF] Normativa escolar

[PDF] Llibret oferta formativa

[PDF] Horaris curs 2016-2017

[PDF] Preus Públics curs 2016-2017

[PDF] Drets imatge + autorització domiciliacions + permís menors


Escola de Música Moderna de Girona – Plaça Jurats, 4 – 17004 (Girona) – 972 664 830 – emmg@emmg.info

XARXES SOCIALS