Pregrau universitari El Trampolí

El Trampolí és una oferta educativa innovadora preparatòria de les proves d’accés als estudis universitaris de música. És un programa formatiu intensiu, estructurat en dos nivells i que dóna resposta a totes les especialitats: Interpretació, Pedagogia, Sonologia, Composició, Direcció, Musicologia i Producció i gestió. El programa curricular i els continguts han estat elaborats per l’EMMG amb el suport de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).


PROVES D’APTITUD CURS 2017-2018                                                                                                                                                        

Dissabte 9 de setembre 09:00 a 14,00h a Plaça dels Jurats

EL PUNT AVUI article

[PDF] El Trampolí

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL