La Moderna Drumline

  

Drumline és un estil que, com el seu nom indica, es basa en una línia de tambors. És a dir, per a percussió. És habitual trobar formacions als Estats Units, Irlanda, Escòcia o Suïssa. 

Es tracta d’un projecte pedagògic exclusiu de l’àrea de percussió de l’EMMG, dedicat a la lectura i l’execució de diferents partitures de drumline.

Es caracteritza també per la seva complicació tècnica en el moment de la interpretació, tant a nivell individual com en formació grupal.

En aquesta producció es requereix un mínim de tècnica i lectura, ja que està pensada per interpretar obres de drumline transcrites i arrajades a dues veus —caixa i goliat— pel mateix director del projecte i professor de bateria, Rafel Rostey.

 

Concert inaugural el 21 de juny a la Plaça del Pou Rodó de Girona / 20,30h