L’escola que va amb tu

OBJECTIU Facilitar a tota la ciutadania l’accés a la pràctica musical, acompanyant-ne els interessos i les necessitats expressives i formatives.

VISIÓ L’EMMG ha liderat l’ensenyament de les músiques actuals a les comarques gironines durant trenta anys i vol consolidar aquest lideratge pedagògic també a l’Espai Transfronterer.

VALORS 1 El servei als ciutadans, col·lectius i agents culturals de comarques gironines i de l’Espai Català Transfronterer La qualitat en l’acció educativa per mitjà d’un equip docent competent i compromès amb l’èxit formatiu 3 El gaudi en la pràctica musical com a premissa educativa 4 L’aprenentatge en grup com a metodologia i espai de socialització.