L’ESCOLA

MISSIÓ

Facilitar a tota la ciutadania l’accés a la pràctica musical, acompanyant-ne els interessos i les necessitats expressives i formatives.

VISIÓ

L’EMMG és un referent formatiu al servei de la ciutadania de les comarques gironines que compta amb un equip excel·lent centrat en la qualitat educativa i en la millora pedagògica

VALORS

El servei a ciutadans, col·lectius i agents culturals de les comarques gironines i de l’Espai Català Transfronterer.

La qualitat en l’acció educativa d’un equip docent, competent i compromès amb l’èxit formatiu.

El gaudi de la pràctica musical com a premissa educativa.

L’aprenentatge en grup com a metodologia i espai de socialització.